Milieu

close

Milieu

Abet Laminati, fabrikant van Print HPL (High Pressure Laminate) en Tefor (gerecycleerd plaatmateriaal), heeft van meet af aan alle aandacht besteed aan het integreren van kwaliteit en productie vereisten. Vanaf  het moment dat het bedrijf startte met de industriële productie, heeft men zich verplicht gevoeld dit te doen met alle respect voor het milieu en de levenskwaliteit van huidige en toekomstige generaties.

De grootste en tegelijkertijd stimulerende uitdaging is het vinden van een duurzame combinatie van milieubescherming en het voldoen aan de productie vereisten. Men besteedt veel aandacht en zorg aan de omgevingskwaliteit binnen de fabrieken, om de gezondheid van de werknemers te waarborgen maar ook aan de omgevingskwaliteit daarbuiten.  Lucht, water, aarde, energiebesparing, afvalverwerking en het verantwoord gebruik van afvalstoffen worden telkens weer onder de loep genomen om een milieuvriendelijk productieproces te creëren.

Dit alles heeft geleid tot een ware bedrijfsethiek, die al sinds vele jaren, in eendrachtige samenwerking met andere bedrijven, alle aspecten van de milieuproblematiek en veiligheid vooruitstrevend onder de loep neemt.

Abet Laminati heeft jarenlang substantiële investeringen gedaan, niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook om overeenstemming te vinden tussen een efficiënte productie en de ondernemingsfilosofie om het milieu te beschermen en het energieverbruik te reduceren.

Vandaag is Abet Laminati een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.